Uutiset

Uudistunut laki yksityisistä turvallisuuspalveluista astui voimaan 1.1.2017, ja jonka siirymäaika päättyi vuoden 2019 alussa. Uuden lain mukaan jokaisella turvasuojausliikkeellä, joka harjoittaa hyväksyntää edellyttävää turvasuojaustoimintaa (lukitus-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen sopimuksen alaisena), on oltava poliisihallituksen myöntämä turvallisuus alan elinkeinolupa.

Luvanvaraisiksi tulivat mm. lukoston sarjatietojen käsittely turvaurakointiliikkeen ja lukkovalmistajan välillä, lukkojen avausten suunnittelu ja käsittely tietojärjestelmissä tai manuaalisesti sekä haittalevyjen kasaus lukkosylinteriin. Luvan piiriin kuuluvat myös lukkorungon, avainpesän, painikkeen, vääntönupin tms. lukkokomponentin vaihto sekä työt, joissa avainpesän joutuu avaamaan. Jatkossa myös kulunvalvontaan ja -seurantaan liittyvät tehtävät ovat luvanvaraisia.

Laissa jätettiin osa turvasuojausalan tehtävistä pois. Näihin kuuluvat mm. kameravalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien komponenttien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen sekä muiden järjestelmien kaapelointityöt. Myöskään avainluovutukset ja -palautukset sekä näiden kuittaaminen järjestelmään eivät ole luvanvaraista toimintaa.

AM Lukkoasemalla on poliisihallituksen myöntämä turvallisuusalan elinkeinolupa (lupa nro. TU2018/3600)

Lataa tiedote, jossa tarkemmin eritelty lain piiriin kuuluvat työtehtävät

Lue lisää:
Poliisi - lupa-asiat
Suomen turvaurakoitsijaliitto

 


 

 
Abloy-valtuutettu lukkoliike